ثبت شکایات


جهت ثبت و پیگیری شکایات لطفا با شماره تلفن (061) 35531383 - (061) 35518880 خط پروازهاي چارتري تماس حاصل نموده یا به آدرس اهواز ، خ سي متري ، نبش چهار راه زند ، پ 117 مراجعه نمایید.