راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر تــهران به بيرجند
شنبه 27 بهمن 241,000
یکشنبه 28 بهمن 294,000
دوشنبه 29 بهمن 358,000
چهارشنبه 1 اسفند 358,000
شنبه 4 اسفند 294,000
یکشنبه 5 اسفند 294,000
دوشنبه 6 اسفند 294,000
چهارشنبه 8 اسفند 294,000
شنبه 11 اسفند 358,000
یکشنبه 12 اسفند 294,000
دوشنبه 13 اسفند 294,000
چهارشنبه 15 اسفند 294,000
شنبه 18 اسفند 358,000
یکشنبه 19 اسفند 358,000
دوشنبه 20 اسفند 358,000
چهارشنبه 22 اسفند 358,000
شنبه 25 اسفند 358,000
یکشنبه 26 اسفند 358,000
دوشنبه 27 اسفند 411,000