راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر کرمان به تــهران
پنجشنبه 2 خرداد 219,000
جمعه 3 خرداد 170,000
شنبه 4 خرداد 185,000
یکشنبه 5 خرداد 220,000
دوشنبه 6 خرداد 239,000
سه شنبه 7 خرداد 239,000
چهارشنبه 8 خرداد 239,000
پنجشنبه 9 خرداد 243,000
جمعه 10 خرداد 239,000
شنبه 11 خرداد 239,000
یکشنبه 12 خرداد 239,000
دوشنبه 13 خرداد 239,000
سه شنبه 14 خرداد 257,000
چهارشنبه 15 خرداد 201,000
جمعه 17 خرداد 339,000
شنبه 18 خرداد 298,000
یکشنبه 19 خرداد 257,000
دوشنبه 20 خرداد 257,000
سه شنبه 21 خرداد 257,000
چهارشنبه 22 خرداد 257,000
جمعه 24 خرداد 257,000
شنبه 25 خرداد 257,000
یکشنبه 26 خرداد 257,000
دوشنبه 27 خرداد 257,000
سه شنبه 28 خرداد 257,000
چهارشنبه 29 خرداد 257,000
جمعه 31 خرداد 257,000
شنبه 1 تير 220,000
یکشنبه 2 تير 220,000
دوشنبه 3 تير 220,000
سه شنبه 4 تير 220,000
چهارشنبه 5 تير 220,000
جمعه 7 تير 220,000
شنبه 8 تير 220,000
یکشنبه 9 تير 220,000
دوشنبه 10 تير 220,000
سه شنبه 11 تير 220,000
چهارشنبه 12 تير 220,000
جمعه 14 تير 220,000
شنبه 15 تير 220,000
یکشنبه 16 تير 220,000
دوشنبه 17 تير 220,000
سه شنبه 18 تير 220,000
چهارشنبه 19 تير 220,000
جمعه 21 تير 220,000
شنبه 22 تير 220,000
یکشنبه 23 تير 220,000
دوشنبه 24 تير 220,000
سه شنبه 25 تير 220,000
چهارشنبه 26 تير 220,000
جمعه 28 تير 220,000
شنبه 29 تير 220,000
یکشنبه 30 تير 220,000
دوشنبه 31 تير 220,000
سه شنبه 1 مرداد 220,000
چهارشنبه 2 مرداد 220,000
جمعه 4 مرداد 220,000
شنبه 5 مرداد 220,000
یکشنبه 6 مرداد 220,000
دوشنبه 7 مرداد 220,000
سه شنبه 8 مرداد 220,000
چهارشنبه 9 مرداد 220,000
جمعه 11 مرداد 220,000
شنبه 12 مرداد 220,000
یکشنبه 13 مرداد 220,000
دوشنبه 14 مرداد 220,000
سه شنبه 15 مرداد 220,000
چهارشنبه 16 مرداد 220,000
جمعه 18 مرداد 220,000
شنبه 19 مرداد 220,000
یکشنبه 20 مرداد 220,000
دوشنبه 21 مرداد 220,000
سه شنبه 22 مرداد 220,000
چهارشنبه 23 مرداد 220,000
جمعه 25 مرداد 220,000
شنبه 26 مرداد 220,000
یکشنبه 27 مرداد 220,000
دوشنبه 28 مرداد 220,000
سه شنبه 29 مرداد 220,000
چهارشنبه 30 مرداد 220,000
جمعه 1 شهریور 298,000